zondag 3 november 2019

Terug naar Rottumerplaat is uit!

Daar is ie dan: Terug naar Rottumerplaat, het boek dat we schreven over ons vier maanden durende verblijf als vogelwachters op Rottumerplaat.

Blije schrijvers. (foto Ed Molenaar)
Afgelopen vrijdag presenteerden we het boek in het Lauwersnest, het activiteitencentrum van het Nationaal Park Lauwersmeer. Tegen de prachtige achtergrond van de Global Flyway, de trekroute waar veel trekvogels die wij afgelopen jaar rondom Rottumerplaat aanschouwden gebruik van maken.

Een van de pagina's uit het boek. 
We vertellen in dagboekvorm - in woord en beeld - over ons streven naar een eenvoudiger bestaan maar ook over de grote dynamiek van zand, zee en wind. Over de soms ontelbare hoeveelheid vogels, de bijzondere zoutplanten en opvallende strandvondsten. De worstelingen komen eveneens langs, bijvoorbeeld dat onze aanwezigheid soms óók verstorend werkt op de vogels. Maar bovenal blijkt dat we genieten van dit natuurleven. Voor ons draagt het bestuderen van de natuur namelijk bij aan het levensgeluk, zoals de beroemde natuurvorser Jac. P. Thijsse bijna honderd jaar geleden al beweerde.

Het boek dat 240 pagina's telt is voor € 29,95 verkrijgbaar in iedere boekhandel en tot het einde van het jaar ook via het winkeltje van Lauwersnest, het activiteitencentrum Lauwersmeer, De Rug 1, Lauwersoog. Daar is tot die tijd ook een kleine foto-expositie met een aantal foto's uit het boek.
Hartelijk dank voor alle leuke berichten gedurende het seizoen en wellicht tot ziens op een van de lezingen over ons boek. De agenda kun je vinden in de zijbalk en hieronder:

Aanmelden is meestal noodzakelijk en kan via de websites van de betreffende locaties. Als de inschrijving gestart is, staat het vermeld en/of is de link naar de website actief.

Di 12 mei, 20:00, IVN Vries, Dorpshuis de Pan, Vries.
AFGELAST i.v.m. het coronavirus
donderdag 15 augustus 2019

Vogels beschermen: snelheid omlaag

Samen met Lydia Tuijnman bekokstoofde ik ruim vijf jaar geleden dat het tijd werd voor een mooi natuurprogramma op RTV Drenthe. Daaruit kwam ROEG! voort. Nu is Lydia met een nieuw (kunst)project gestart. Door het fotograferen van dode vogels brengt ze in beeld hoeveel er dagelijks worden aangereden in het verkeer. Ze roept met haar project op wat langzamer te rijden. 

Huismus (foto Lydia Tuijnman)

'Als er een gevaar op je afkomt kun je uitwijken of op je schreden terugkeren. Maar onze auto’s rijden zo snel dat veel dieren niet adequaat kunnen reageren. Met alle gevolgen van dien.' Lydia ziet telkens weer kleine slachtoffers op het wegdek liggen: 'Het is zo treurig en ook nog eens heel vaak onnodig.' 

Kleine levens
Het was voor haar een eye-opener toen ze op de radio iemand hoorde uitleggen dat je met een relatief kleine snelheidsvermindering onevenredig veel dierenleed kan besparen. 'Tachtig kilometer per uur op landwegen is te snel. Maar als je bijvoorbeeld zeventig rijdt, of zestig, kunnen dieren veelal op tijd reageren, het is een snelheid die ze kunnen bevatten. Sinds ik dat weet rijd ik op landwegen nooit harder dan zeventig, meestal langzamer. En ik weet zeker dat ik daardoor veel kleine levens spaar.'

Waterhoen (foto Lydia Tuijnman)

Een beetje langzamer
Soms lijkt het wel of ze het erom doen. De zwaluwen die rakelings voor je motorkap langs suizen, de houtduiven die op het laatste nippertje de verkeerde kant opvliegen. Lydia: 'Zij zien het gevaar niet, wij moeten voor hen denken, zorgzaam zijn. Ga even wat eerder van huis, rij rustig, geniet van wat er om je heen te zien is. Het mag best een beetje langzamer.'

Tuijnman maakt foto’s van de kleine verkeersslachtoffers die ze vindt. 'Het is aangrijpend, ik vind het naar werk. Niemand wil dit zien, maar soms is een schok nodig om gedrag te veranderen. Ik hoop echt dat dit iets uitricht.'

Ik steun het initiatief van Lydia van harte. Ik snap ook wel dat we niet allemaal als slakken over de weg kunnen gaan, maar ik weet uit ervaring dat je vooral op 60 km-wegen in de schemering en in het donker heel wat aanrijdingen kunt voorkomen als je niet harder rijdt dan 60. Niet alleen het dier heeft dan voldoende tijd om over te steken c.q. te vluchten, ook zelf heb je iets meer tijd om adequaat te reageren. 

zaterdag 3 augustus 2019

Terug van Rottumerplaat

Afscheid  van Rottumerplaat
De afgelopen vier maanden waren Nicolette en ik vogelwachter op Rottumerplaat. We hebben een natuurrijk avontuur beleefd te midden van duizenden vogels. Op www.boswachtersblog.nl/rottum van Staatsbosbeheer hebben we in ongeveer twintig blogs verslag gedaan van ons belevenissen. Half november verschijnt ons boek Terug naar Rottumerplaat bij Uitgeverij kleine Uil. In het boek vertellen we over wat het verblijf op het eiland met ons heeft gedaan, wat we er van hebben geleerd  en we laten in woord en beeld vooral zien hoe bijzonder en fascinerend de Waddennatuur is.

Op dit blog gaan we verder met verhalen over diersporen, natuurbelevenissen en over onze poging van onze woonomgeving een natuurrijkere plek te maken. Dat doen we in onze eigen kleine 'huistuintjes', onze grotere moestuin maar ook in het gemeentegroen rond ons huis.