Lezingen

Vraag: 'Geeft u wel eens lezingen?'
Antwoord: 'Ja.'

Voor uw en mijn gemak staat hier wat ik in de aanbieding heb. Andere dingen doe ik niet... De kosten bedragen 60 euro voor de presentatie, 10 euro per uur reistijd en 0,19 euro per km. Track & Sign: spoorzoeken

Hiervoor verwijs ik je graag naar de Cursuspagina. Hier staan alle excursies, lezingen, cursussen en reizen die ik organiseer in samenwerking met René Nauta en Beke Olbers van EXTRA.

Wild op de camera! Lezing van mijn natuurvriend Tonnie Sterken over allerlei diersoorten die in de afgelopen jaren vastlegde met zijn cameravallen. Gelardeerd met prachtige verhalen, rechtstreeks uit het veld. Meer informatie vind je hier. Of benader Tonnie  via de mail, tonniesterken@kpnplanet.nlWild Nederland

De film De nieuwe wildernis was in 2014 een enorm succes. Daarmee kwam er een discussie los over wat wildernis nu wel en niet is, of dat in Nederland eigenlijk wel bestaat en hoe dat er in het verleden in Nederland heeft uitgezien. Waar (bijna) iedereen het over eens is, is dat de hogere gronden in Nederland ooit bedekt waren met uitgestrekte bossen, een landschap dat de Engelse schrijver Robert Macfarlane in zijn boek The wild places het diepe woud noemt. Maar in Nederland is er van dat diepe woud nagenoeg niets over. Zou dat terug kunnen keren? Of iets anders wat je wildernis of een wilde plek zou kunnen noemen? En hoe lang duurt dat dan? Ik reis graag door Nederland en Europa om meer te leren over natuurlijke landschappen en vooral ook welke rol dieren én mensen daarin spelen. In deze lezing ga ik uitgebreid in op de ontwikkeling van wilde plekken in Drenthe en de dieren die er nu voorkomen. Soorten als raaf, gaai en eekhoorn komen aan bod, maar ook de mogelijke terugkeer grote grazers en hun predatoren zoals de wolf. Maar bovenal gaat het over ‘de sluipende verwildering’ die al gaande is, een prachtige ontwikkeling zonder dat er bij stil staan. En slot probeer ik de vraag te beantwoorden: wildernis, het diep woud en grote wilde beesten, kun je dat in Nederland nou écht beleven?  Duur circa 1,5 uur, met Powerpoint en diverse leuke filmpjes over wildernis. Het Martes-complex

Verhaal over de boom- en steenmarter, de Martes martes en Martes foina. Wat hebben ze gemeen en wat niet. Over de eeuwige twijfel en de geneugten van eindeloos door de bossen en dorpen sjouwen op zoek naar potentiële nestplaatsen. En over recent onderzoek van mezelf en anderen. Een complexe, maar zeer boeiende wereld. Duur ongeveer 1,5 uur. Met powerpoint en heel veel foto- en filmmarteriaal. Deze lezing is vooral bedoeld voor groepen die geïnteresseerd zijn in onderzoek en is minder geschikt voor een breed publiek. Van otter tot wezel

In Drenthe komen tegenwoordig weer alle in Nederland bekende marterachtigen voor. Van otter tot wezel. Er zijn veel overeenkomsten tussen de verschillende soorten, maar nog maar meer verschillen. In deze lezing ga ik in op de fascinerende en verschillende levenswijzen van deze roofdieren. Over hoe de otter terugkeerde en de bunzing lijkt te verdwijnen. Deze lezing is ook geschikt voor een breed publiek. Duur circa 1,5 uur. Met Powerpoint en veel filmpjes van cameraval-onderzoek. De Das in Drenthe

Voor een buitengewoon boeiende lezing over het leven van de Das in Drenthe kan ik Tonnie Sterken van harte aanbevelen. Samen zijn we actief in de Dassenwerkgroep Drenthe en ik weet uit ervaring dat Tonnie vol passie en met veel kennis van zaken over dit dier kan vertellen. U kunt via zijn mailadres contact met hem opnemen: tonniesterken@kpnplanet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten