Lezingen


  • Terug naar Rottumerplaat


In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 vertellen Nicolette en ik graag over onze avonturen als vogelwachters op Rottumerplaat in de lezing Terug naar Rottumerplaat. We vertellen aan de hand van prachtige beelden over ons dagelijks leven tussen de vogels, planten en zeehonden. Het was onze grote wens om te ervaren hoe het is om een tijd lang te wonen en werken op een afgelegen plek waarbij natuurstudie de belangrijkste dagbesteding is. We laten onder meer zien hoe tienduizenden steltlopers komen en gaan en hoe scholeksters uit alle macht proberen hun jongen groot te krijgen. Maar we vertellen ook over de onbegonnen strijd tegen het strandvuil, de dynamiek van zand, zee en wind en onze poging tot het leiden van een eenvoudiger bestaan.

  • De wolf

Ik geef wegens tijdgebrek geen lezingen meer over de wolf. Ik verwijs daarvoor graag door naar Wolven in Nederland, www.wolveninnederland.nl.

  • Diersporen en andere lezingen

Voor 'natuurverenigingen' verzorg ik op verzoek nog een beginnersworkshop diersporen, bestaande uit een avondlezing en een excursie van een halve dag. Mail of bel voor meer informatie. (aaldrikpot@gmail.com of 06-51453305).

Daarnaast verwijs ik voor andere lezingen, bijvoorbeeld over de das, graag door naar mijn natuurvrienden.


Track & Sign: spoorzoeken
Hiervoor verwijs ik je graag naar de Cursuspagina. Hier staan alle excursies, lezingen, cursussen en reizen die ik o.a. organiseer in samenwerking met RenĂ© Nauta en Beke Olbers van EXTRA.


Wild op de camera! 
Lezing van mijn natuurvriend Tonnie Sterken over allerlei diersoorten die in de afgelopen jaren vastlegde met zijn cameravallen. Gelardeerd met prachtige verhalen, rechtstreeks uit het veld. Meer informatie vind je hier. Of benader Tonnie via de mail: tonniesterken@kpnplanet.nl.De Das in Drenthe
Voor een buitengewoon boeiende lezing over het leven van dassen in Drenthe kan ik Tonnie Sterken van harte aanbevelen. Samen zijn we actief in de Dassenwerkgroep Drenthe. Tonnie kan vol passie en met veel kennis van zaken over deze dieren vertellen. U kunt contact opnemen via: tonniesterken@kpnplanet.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten