woensdag 17 januari 2018

Het Prentenboek vordert

Cover van Het Prentenboek.
Ruim twee jaar werken René Nauta en ik nu aan Het Prentenboek en hopelijk is het voor de zomer van 2018 écht klaar. Het wordt hoe dan ook een kloek boek over voetafdrukken van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibiën en insecten. Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, waarvan er nu vijf af zijn en naar vormgever Welmoet Wartena zijn gestuurd. Ook hoofdstuk 7 is zo goed als klaar. Het wordt dus steeds spannender.

We hebben nog zo'n twee maanden nodig om het hart van het boek af te ronden waarin de voetafdrukken van meer dan honderd verschillende diersoorten worden behandeld. De teksten worden voorzien van heel veel foto's en tekeningen. In de afgelopen twee jaar zijn we door het bestuderen van de voetzolen van dieren, het bekijken van honderden prenten in het veld en van foto's in ons eigen archief nog weer tot allerlei nieuwe inzichten gekomen. Dat maakt het schrijven van het boek ook voor onszelf tot een fantastische leerschool.

Een van de vele tekeningen uit het boek. ©René Nauta. 
In het boek is ook veel aandacht voor verhalen. Verhalen die niet meteen ingaan op allerlei technische details van voetafdrukken, maar meer over de avonturen er omheen. Veel van dat soort verhalen vind je ook hier op Natuurspoor en in mijn maandelijkse diersporenartikel in het Friesch Dagblad (klik hier voor een voorbeeld). Als je de laatste nieuwtjes over Het Prentenboek wilt volgen, verwijs ik je graag naar de speciale website over het boek www.hetprentenboek.eu.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten